Slokas iela 31, Garāža 2

19 500 16 575 EUR / 19,5 m2

Garāžas atrodas Rīgā, Agenskalnā, Slokas ielā 31 daudzdzīvokļa nama pagalmā. Slēgts pagalms, norobežots ar automātisko barjeru un pieejas kontroles sistēmu.


Tehniskie dati

Numurs: 2
Platība: 19,5 m2
Vārti: Automātiski paceļami ar pulti

Agnese Nikolajeva

Dzelzavas iela 120Z
Rīga
+371 29 17 44 51
agnese@rip.lv
/slokas31